Vår Historia

Historien i korthet


Folkets Hus började som den  fria tankens egna hem. Det gjordes ihärdiga försök att inte ställa lämpliga lokaler eller allmäna platser till förfogande.

Kontakt oss för bokning


August Palm gjorde sitt första besök i Karlshamn 1883. I gästgivargårdens bästa salong höll han två föredrag och inbjöd därefter till ett offentligt möte. Då stängdes lokalen och mötet fick hållas på en närbelägen bakgård.
Detta blev då en stark drivkraft för framväxten av Folkets Hus-rörelsen

Karlshamns Folkets Hus bildades 1899 men fick sina stadgar godkända året efter.

1903 inköptes fastigheten Olsborg (i Asarums socken), vilken anlades till Folkets Park.

1915 köptes fastigheten 241 i kvarteret Reval in. Man hade nu ett eget Folkets Hus i centrala Karlshamn.

1931 ödeläggs huvudbyggnaden i Olsborg vid en brand. Senare samma år köper man Bellevuevillan.
Vid årsmötet 1948 meddelade styrelsen att man fått byggnadslov för ett nytt Folkets Hus i kvarteret Reval. Den gamla byggnaden rivs året efter.

4 februari 1951 invigdes det nya Folkets Hus. Här fanns nu affärslokaler, bostadslägenheter, ett café samt expeditions- och möteslokaler för olika ändamål samlade under ett tak.

1953 invigdes den nya byggnaden i Folkets Park (Bellevueparken).

1963 beslutade styrelsen att upphöra med caféverksamheten i Folkets Hus.

Karlshamns Folkets hus har i olika perioder ägt och drivit Bellevueparken. Men den 1 juni 1981 överlät man slutligen Bellevueparken till Karlshamns kommun, som fortfarande äger den. Sedan dess har man haft driften av Folkets Hus som enda verksamhetsområde.

1992 beslutades om en total renovering av hela fastigheten Reval 17.

Hösten 1997 står det renoverade Folkets Hus klart, äntligen handikappanpassat med hiss och med ett nytt ventilationssystem. Det innehåller fyra större samlingslokaler och ett antal mindre arbetsrum.

Dessutom finns ett café som vid beställning serverar kaffe och mat.

17 augusti 2000 hade 100 år förflutit sedan Folkets Hus i Karlshamn fick sina stadgar godkända av Kungliga Majestätets befallningshavande (länsstyrelsen) i Karlskrona.

Folkets Hus Karlshamn
Rådhusgatan 14A,
374 36 Karlshamn
Orgnr: 736200-0478